فولاد مبارکه و محیط زیست

کارخانه ی فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگترین واحد صنعتی جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی راه اندازی شد. در اجرای این پروژه عظیم، نزدیک به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و یک میلیون و ۸۴۵ هزار مترمکعب بتن ریزی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع قالب گیری، ۸۰ […]