دسته‌بندی: فولاد و تکنولوژی

سازه های سبک فوبلدی-LFS

سازه‌های سبک فولادی (LSF)

سازه‌های سبک فولادی چیست؟ سازه‌های LSF سازه‌های سبک وزنی هستند که از فولاد سبک ساخته شده‌اند که باعث کاهش وزن پی و افزایش ارتفاع ساختمان

ادامه مطلب »