تشخیص سایز میلگرد

تشخیص سایز میلگرد

در فرآیند تولید میلگرد اقدامات زیادی برای کنترل و تست محصولات انجام می شود تا در زمان استفاده از این میلگرد مشکلی پیش نیاید. یکی از مهمترین موارد، تشخیص سایز میلگرد است. در حقیقت می توان گفت که پیدا کردن اندازه این محصولات زیاد دشوار نیست. اما اگر میلگردهایی با اندازه مشابه در فرآیند تولید […]