تفاوت ورق سیاه و روغنی

ورق سیاه

به طور کلی دو نوع فرآیند برای ساخت انواع مختلف ورق استفاده می شود. محصولی که از نورد گرم بدست می آید ورق سیاه نام دارد و ورق ST37 نمونه ای از این نوع ورق است. ورق روغنی نیز در نتیجه فرآیند نورد سرد به دست می آید. در مقایسه و بررسی تفاوت ورق سیاه […]