۶ راه برای جلوگیری از زنگ زدن آهن

راه های جلوگیری از زنگ زدن آهن

بسیاری از ما به تجربه می دانیم که زنگ زدگی آهن، زمانی ایجاد می شود که فلز در معرض رطوبت قرار بگیرد، اما زنگ آهن چیست و چه چیزی باعث ایجاد آن می شود؟ زنگ آهن یک پدیده شیمیایی است که در نتیجه واکنش فلز آهن با آب و اکسیژن هوا ایجاد می ‌شود. این […]